Masjid Agung Darussalam

Masjid Agung Darussalam yang berada di pusat kota Purbalingga merupakan masjid termegah dan terbesar di kabupaten Purbalingga. Masjid ini menjadi tempat ibadah umat muslim yang memiliki ciri khas yang menonjol dan tak dimiliki oleh masjid yang ada di daerah lain.

masjid agung darusalam

Masjid Cengho

Masjid Cengho merupakan salah satu wisata religi yang ada di Purbalingga, berdirinya masjid ini merupakan prakarsa dari PITI (Persatauan Islam Tionghoa Indonesia). Masjid ini merupakan akulturasi arsitektur bergaya China/Tiongkok dan Jawa. Masjid ini menjadi tempat berkumpul masyarakat Tionghoa untuk menyiarkan dakwah dan pendidikan Islam.

Makam Wali Perkasa

Makam Wali Perkasa  atau Makdum Perkasa terletak di Desa Pekiringan, Karangmoncol. Makam Wali Perkasa merupakan makam peninggalan wali yang merupakan tempat peristirahatan terakhir seorang penyebar agama islam yang berada di Desa Pekiringan. Di Makam Wali Perkasa juga telah di sediakan pemandu demi kelancaran para peziarah.

wali-perkasa

Petilasan Ardilawet

Petilasan ini berada di  Desa Penusupan Kecamatan Rembang. Ardilawet merupakan tempat berkhalwat fadabbur untuk mendekatkan diri kepada Allah seperti Nabi Muhammad yang berkhalwat di Gua Hira. Nama Gunung Lawet berasal dari kata Khalwat yang berarti gunung untuk bersemedi mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.